Schæffergården 1986-1987, FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID, Ark. Skaarup og Jespersen
<<